Tampereen Faktoriklubin Pro ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2017


       Vuoden 2017 toimintasuunnitelma pohjautuu PRO:n määrittelemiin tavoitteisiin, teemoihin ja painopisteisiin. Paikallisesti TFK Pro ry sitoutuu niiden pohjalta toimimaan talouden ja sääntöjen puitteissa kohti toimintavuoden painotuksia. Lisäksi tavoitteena on myös osallistua Mediaunionin toimintaan ja tämä huomioidaan myös toiminnassa jäsenistöä aktivoiden ja kannustaen.

 1. Yhdistyskokous keväällä helmi-maaliskuussa
 2. Johtokunnan kokoukset
  1. Seitsemästä kahdeksaan kertaan vuodessa teemoihin jaettuna. Kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa hallituksen kutsumilla asiantuntijoilla.
 3. PRO:n tavoitteet ja edunvalvonta – kontaktit paikallisesti ja henkilökohtaisesti luottamushenkilöihin sekä eri sidosryhmiin. Yhteistyöllä voimme keskustelemalla ja toimimalla olla mukana oheisissa hankkeissa:
  1. Nuorisotoiminnan kehittäminen. Kykymme mukaan kannustamme ja osallistumme toimintaan.
  2. Työpaikkatoiminnan kehittämistä aktivoidaan yhteydenpidolla luottamushenkilöihin ja verkostoihin.
  3. Proplus-sivujen käyttöä aktivoidaan tiedottamalla ja aktivoimalla jäsenistöä sivuston käyttämiseen.
  4. Yhdistys edistää parhaansa mukaan jäsenhankintaa
  5. Edustajamme osallistuvat liiton yhdistystapahtumiin niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.
 4. Koulutus ja tiedotus
  1. PROn järjestämät kurssit ja tilaisuudet. Kannustamme jäseniä osallistumaan koulutuksiin.
  2. MDU:n järjestämät tilaisuudet. Yhdistys tukee jäseniä osallistumalla matkakustannuksiin.
  3. Jäsenistölle järjestettävä koulutustapahtuma.
  4. Tiedotusta tapahtumista jatketaan pääsääntöisesti sähköisesti. Jäsenistöä velvoitetaan seuraamaan sivustoja aktiivisesti.
 5. Vapaa-ajan toiminta
  1. Petäjäjärvi / Faktorila. Vuokraus ja perhetapahtumien järjestäminen. Kiinteistön kunnosta huolehtiminen perinteisesti talkoillen.
  2. Kalakerho. Tuetaan toimintaa ja järjestämme Pro Pirkanmaan alueen avoimen Sinttikisan Petäjäjärvellä.
  3. Golfkerho. Tuetaan toimintaa. Omien kilpailujen järjestäminen loppukesällä sekä muihin ay-kisoihin osallistuminen.
  4. Keilakerho. Tuetaan toimintaa. Toiminnan tukemisen lisäksi vuoden 2017 Mediaunionin keilakilpailuiden järjestelyvastuu.
 6. Muu toiminta