KLUBIN HISTORIAA

Tampereen Faktoriklubin toiminta käynnistyi vuonna 1910, jolloin faktorit Israel Partanen ja Juho Heikkilä päättivät perustaa tämän nimisen yhdistyksen. Samana vuonna oli vastaava yhdistys perustettu Turkuun, Helsinkiin jo muutama vuosi aiemmin. Faktoriyhdistysten toiminnan tarkoituksena oli yhteistoiminnan aikaansaaminen seudun kirjapainojen faktorien välille. Mukana olivat myös kirjapainonomistajat.

Vuosikymmenien aikana toiminnan muodot vaihtelivat. Alkuvuosista lähtien korostuivat voimakkaasti ammattitaidon kehittäminen ja osaamisen korostaminen, ammatillisen opetuksen sekä ammattikurssien ja –kilpailujen toimeenpaneminen.

Alkuvuosista aina 1960-luvulle asti Tampereen Faktoriklubi – Faktorikerhoksikin nimensä 1938 suomentanut ja jälleen vuodesta 2000 Faktoriklubina – oli pääasiallisesti alan teknisten yhteistoimintajärjestö, joka kokosi jäsenensä ammatillisten ja viihteellisten asioiden luo. Vuodesta 1967 lähtien toiminnan luonne muuttui merkittävästi. Suomen Faktoriliitto – nykyiseltä nimeltään Mediaunioni – otti paikkansa työmarkkinajärjestönä allekirjoittaen työnantajaliiton kanssa ensimmäisen faktoreiden yleissopimuksen. Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliittoon – nykyiseltä nimeltään Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n Suomen Faktoriliitto liittyi vuonna 1971, josta lähtien liiton päätehtävänä on jäsentensä taloudellisten ja työehtosopimuksellisten oikeuksien kehittäminen ja valvonta.

Alan nopean teknisen muutoksen myötä perinteinen kirjapaino siirtyi historiaan ja museoihin, samoin kävi myös perinteiselle faktorille, graafisen yrityksen tekniselle toimihenkilölle. Tehtäväkuvat muuttuivat – ja muuttuvat edelleen - viestinnän laajetessa yhä monimuotoisemmaksi. Työmarkkinajärjestön rooli sen sijaan säilyy. Tänään niin kuin huomennakin tarvitset tueksesi joukkovoimaa, tarvitset työmarkkinajärjestöä, joka ajaa Sinun asioitasi, puolustaa Sinun oikeuksiasi ja on apunasi mahdollisten ongelmien kohdatessa. Samalla Tampereen Faktoriklubi ja Mediaunioni MDU tarjoavat Sinulle yhteistoimintaa ja vapaa-aikamahdollisuuksia muiden viestintäalalla työskentelevien kanssa.